Blog

Kim Korkar Kira Gelir Vergisinden

  • 7.3.2017

Kim Korkar Kira Gelir Vergisinden

Mart ayı vergi ayı. Kim ne kadar vergi öder? İstisna tutar nedir? Konut kira gelir farkı ile ticari kira gelir farkı nelerdir? Akrabanın kullandığı evin vergisi ne olacak? Tahsil edilemeyen kiranın vergisi ödenir mi? Soruları gazetelerde sayfa sayfa yer buldu. Biz de konuya yeni konut gayrimenkulü alıp kiraya veren yatırımcı açısından bakmak istedik.

Bildiğiniz gibi yılda 3.800TL üzeri konut kira geliri, gelir vergisine tabidir. Kira gelir vergisi hesaplanırken iki farklı yöntem vardır. Götürü Usulü veya Gerçek Gider. Götürü usulü basit ve pratik bir yöntemdir. Bir yıl boyunca elde edilen kira gelirinden istisna tutar düşülür, kalan tutar üzerinden %25 belgeli belgesiz ayrımı yapılmadan gelirden düşülür ve kalan tutar üzerinden gelir vergisi dilimine göre ödenecek vergi tutarı belirlenir. Mükelleflerin büyük bir çoğunluğu basit ve pratik olduğu için bu yolu tercih ederler. Ancak özellikle yeni gayrimenkul alanlar ve konut kredisi ile alım yapanlar. Yazının bundan sonrası sizin için!

Gerçek gider yöntemi basit defter tutan küçük işletmeler gibi evraklı ve dosyalı bir sistemdir. Gelirlerin belgesi saklandığı gibi giderlerin de belgesinin dosyalanması ve 5 sene boyunca saklanması gerekir. Gözünüz korkmasın. Bir kere sistem oturdu mu gerisi kolay. Gerçek giderde

ilk 5 yıl için belediye emlak rayiç değerinin her yıl %5’ini gelirden düşebiliyorlar.
Konut kredisinin faizleri gelirden düşülebiliyor
Kendisi de kirada oturanlar kiralarını gider gösterebiliyor
Kiraya verilen gayrimenkul için harcanan sigorta bedelleri, bakım/onarım bedelleri ile demirbaş yatırımları
gelir vergisinden düşülebiliyor.

Basit bir hespa yaparsak. Diyelim ki geçen sene Ocak ayında 500.000TL’ye içerisinde 1.800TL kira ödeyen kiracılı bir daire satın aldınız. Alırken de 200.000TL konut kredisi kullandınız. Öncelikle kira geliri yıllık 21.600TL oluyor. 3.800TL muhafiyet düştükten sonra götürü usulü ile 15.130 TL’si gelir vergisine tabi. İlk dilime giren bu gelir ile 2.270TL, yani bir kiranın biraz daha fazlasını vergi olarak ödersiniz.

Gerçek gider yöntemini seçmiş olsanız;

Gayrimenkulün emlak değerinin %5’i olan 1 0.000TL
Bir yıl boyunca ödediğiniz faiz bedeli olan yaklaşık 20.000TL
Muhafiyet bedeli olan 3.800TL
Varsa yatırım, tamirat vs giderleri ile ödediğiniz kira bedelleri
Giderlerini gelirden düşebilirsiniz. 12 ayda 21.600TL gelir elde etmiştiniz. Giderlerin toplamı 33.800TL etmekde. Bu durumda kira gelir vergisine tabi olmaz, götürü usulüne göre 2.270TL cebinizde kalmış olur. Önemli bir detay. Bu avantaj sadece konut kira gelirleri için geçerlidir. İş yeri kira geliri için aynı haklar söz konusu değildir.

Başlıkda da ifade ettiğimiz gibi. Kim korkar kira gelir vergisinden. Mevzuatı bilmek ya da bilen bir gayrimenkul profesyonelinden danışmanlık hizmeyi almak yeterli.