HAYALİNİZDEKİ MÜLKE BENİMLE ULAŞIN

HİZMETLERİM

ÜCRETSİZ EKSPERTİZ

Bir mülkün güncel satılık ve kiralık rayicini belirlemek için birden fazla analiz yöntemi vardır.

PAZARLAMA

Biz, “Sonuç Odaklı Direk Pazarlama Araçları” ve “Paylaşarak Pazarlama Araçları” ile klasik pazarlama araçlarını destekliyor, pazarlamayı oturarak değil, müşterinin ayağına giderek yapıyoruz.

MÜŞTERİ ANALİZİ

Müşteriye yer gösterilmeden önce ihtiyaçların doğru tespit edilmiş olması, mülke uygun adaylara servis veriliyor olması, hem mülk sahibinin hem de adayların zamanını doğru kullanmak açısından son derece önemlidir.

PORTFÖYÜNM SUNUMU

Satış prosesinin altı ayağından ikincisi ve en önemlilerindendir. Servis esnasında adaylara ihtiyaçlarını karşılayacak seçenekleri bizzat göstererek, adaylar ile aramıza asistan ve başka profesyoneller koymadan hizmet ederiz.

ŞARTLARIN MÜZAKARESİ

Alıcının ucuza almak istediği, satıcının pahalıya satmak istediği bir ortamda, doğru ve adil bir yaklaşım ile pazar değerinde işlemi sonuçlandırırken, tarafların birbirleri ile kuracakları iletişimin de sağlıklı yürümesini ve gelişmesini sağlarız.

HUKUKİ SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI

Gayrimenkul ile ilgili çeşitli kanun ve yönetmelikleri (Borçlar Kanunu, OSB Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu vb. kanunlar) takip eder, taraflar arasında imza altına alınan sözleşme ve protokollere hukuki bir zeminde hazırlarız.

GAYRİMENKULÜN KULLANICIYA TESLİMİ

Taraflar arasında mutabakat sağlanan alım/kiralama şartlarını içeren ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından, gayrimenkulü yeni kullanıcısına, sözleşme şartları dahilinde teslim ederiz.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Özellikle kiralama sözleşmelerinin sonunda, ilgili sözleşmenin taraflar arasında fesh edilmesini sağlarız.

GAYRİMENKULÜN TESLİM ALINMASI

Özellikle kiralama süreci sonunda mülk sahibine geri teslim edilecek gayrimenkulün daha önce taraflar arasında mutabakat sağlanmış sözleşme şartlarına uygun şekilde mal sahibine teslim etmek üzere geri alınmasını sağlarız.

Bora Güçmen

TANITIM VİDEOSU

BLOG

Son Eklenenler